Állami főreáliskola, Temesvár, 1906

A TEMESVÁRI MAGYÄ K KIRÁLYI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1906.-1907. TANÉVRŐL. # XXXVII. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents