Állami főreáliskola, Temesvár, 1914

A TEMESVÁRI MAGYAR KIRÁLY^ ÁLLAMI FŐP i^uSKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915. TANÉVRŐL. XLV. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. BERKESZI ISTVÁN FÖREÁL1SK0LAI IGAZGATÓ. vuy TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents