Állami főreáliskola, Temesvár, 1916

A TEMESVÁRI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—1917. TANÉVRŐL. XLVII. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. BERKESZI ISTVÁN, FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. V'.V /'ON TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1917.

Next

/
Thumbnails
Contents