Állami főgimnázium, Temesvár, 1905

A TKMESVARI Al AG Y. KIR. ÁLLAM 1 FÖGYM NASI U M 1905—1006. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. IX. ÉVFOLYAM. KÖZLI: Dr. SCHÖNVITZKY BERTALAN, IGAZGATÓ. •H<3&§+ T EMES'/AR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. l«Ofi.

Next

/
Thumbnails
Contents