A Természet, 1903 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1903-01-01 / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM. Ш03/904. „A TERMÉSZET“ előfizetési ára------ egy évre 6 korona -----­Á llattani, vadászati és halászati folyóirat. Megjelenik minden lió 1-én és 15-ón. Szerkeszti és kiadja : Dr. LENDL ADOLF Budapest, II., Donáti-utcza 7. "fartalom- • jegyzék• 0—XXIV. SZÁM.) «« I. szám: Egy világos fejezet az állatok fejlődéstörténetéből. A. Érdekes vadászat Glück István. A hosszeni légy. Zergevadászaton. Lázár Lajos. Apró közlemények. Augusztus végén. (Vers.) Dr. Feleki Sándor. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. II. szám. A turfás vizek élete. Dr. Vutskits György. Levél a tengerről. R. Egy világos fejezet az állatok fejlődéstörténetéből. (Foly­tatás és vége.) A. Allatpusztítás. Hanusz István. A gabonazsizsik. Megfigyelések. Jurán Vidor. Vegyesek. III. szám : Őszi hangulat. L. Visszaemlékezések. Führer Miklós. Adatok a földi kutya (Spalax typhlus Pali.) életének és elő­fordulásának ismeretéhez Orosz Endre. Októberben. (Vers.) Dr. Feleki Sándor. Kynologia: Levél a szerkesztőhöz. Hanvay Zoltán. ■ Kirándulás a Tátrába. Matolai Etele. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. IV. szám : Elpusztulhat-e mai szellemi kultúránk? Sajó Károly. Vadászklrándulás Aradmegyóbo. Mádray Gyula. Madárvédeimi ültetvények. Kukuljevic József. A csökkevényekröl. Szittyay Géza. A tengeri kígyó. R. Modvekaland. Weiser Sarolta. Vadkacsa az erdőben. Steinwalter Ödön. Kis falumhoz. (Vers.) Fábián Gáspár. Apró közlemények. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. Ve­gyesek. V. szám: Eszes állat-e a méh és hangya? Francé Rezső. Hull a levél. Magaslaki. Szarvasbőgésen. Szántó László. A legnagyobb repülő állat. (Uránia.) A rovargyűjtésről. Tafner Vidor. Galambfogás Führer Miklós. A babona és kártyavetés. Lázár Lajos. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. VI. szám: Angol mezőn, skót halmokon. Gineverné Győry Ilona. Október végén. Glück István. V/ Anthroologiai adatok. Hanusz István. Érdekes fészkek. Fábián Gáspár. Reptiliákon való oporácziók. Molnár Albert. Megfigyelések. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. VII. szám : A fajkeletkezés folyamata hajdan és most. Sajó Károly. Kopójellom. Jurán Vidor. Anthropologiai adatok. (Folytatás és vége.) Hanusz István. A budapesti aganeskiállitás (1903. okt. 20—26.) legkiválóbb szarvasagancsai. A kopózás. Balkay Adolf. Szerkesztői üzenetek. Vegyosek. VIII. szám : Gém-fajaink előfordulása a Balatonnál. Dr. Lovassy Sándor. A Mihcloczék csacsija. Führer Miklós. Ismeretlen utakon. Vedrödi Viktor. Deczember. L. L. Tél küszöbén. K. Mérges növények a legelőn. Kukuljevic József. Adatok a hiíiz előfordulási helyeiről. Lázár Lajos. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. IX. szám : Gém-fajaink előfordulása a Balatonnál. (Folytatás és vége.) Dr. Lovassy Sándor. Egy bikaviadal Madridban. Perényi Adolf. Galandférgek madarakban. Dr. Rátz István. Maczkó úr karácsonya. (Vers.) Dr. Feleki Sándor. Megfigyelés. Felhívás. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. X. szám : Hatujjú őzlábak és azok keletkezésének oka. Francé Rezső. Téli éjszaka. R. A veszettségről. Kukuljevic József. Farkaskaland. Legifj. Andaházy Pál. A selyeratermelés múltja hazánkban. A varjú. Führer Miklós. Megfigyelések a friss havon. Bőd Péter. Megfigyelések. Vegyesek. XI. szám : Vízkóros balatoni halak. Dr. Vutskits György. Vadászkirándulás. Mátray Gyula. A veszettségről. (Folytatás és vége.) Kukuljevic József. A verebek télen. Fábián Gáspár. Téli éjszaka a túszai Ponoron. В о ér Miklós. Vadkanvadászaton. Lázár Lajos. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. XII. szám : Az örökös harcz. Tusnády Lajos. Tél végén. Jurán Vidor. Vidrák után. Glück István.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents