A Természet, 1937 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-15 / 1. szám

!|| . ши 1Шб ■■■i Budapest Székesfőváros Gyógyfürdői és Gyógyforrásai " :i.- . . BiiliiKilill Hisms 1!'{«J. ;Li?r ‘ШН-. .Ш M ’ j: . *1' ‘‘ !«' ! Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló Budapest, I., Szent Gellérl-lér 1. 47 C°«os, radióakíív hőforrások. Társas thermál« és thermál-kádfürdők. Iszapkezelés »Széni Gellérí« kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. Eleklroíherapia. Gépgyógyászal. Inhalaíórium és pneumatikus kamra. Fényíherapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál«, sós«, láp«, vasas« és kénes«ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. — Therapiás és díagnosííkus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. Elsőrangú gyógyszálló, a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendégeknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio«rendszer. №1mk«s 11!!йНННШШШ№У1ШШ iiiiiiilliiiíllíliiiíiii!! Széchenyi Gyógyfürdő Budapest—Városliget 970 m. mélységből feltörő 74 C°«os hőforrás. Társas« és kádfürdők. Iszapkezelés. Szénsavas fürdők. Hőlégkezelés. Gépgyógyászal. Gyönyörű berendezésű nép« gyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarnokában ivókúrák gyomor« és bélbeíegeknek, hörg« és garalhurulok ellen. SilffiiillilliSilOyiiSillfflIll яшшшвшмшшашшшшяшшяшшшшшяашт Rudas Gyógyfürdő az Erzsébet-hfd budai hídfőjénél 43—47 C°*os, erősen radioaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyújtja. Ivókúrák. Fedett úszócsarnok, a nyári idényben íeíőnapozóvaL Modern berendezésű rádiumos kádfürdők.

Next

/
Thumbnails
Contents