Természettudományi Közlöny 1877 (9. évfolyam, 89-100. füzet)

M JtB i.orG TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZERKESZTETTÉK : jSziLY [(ÁLMÁN, j^A SZLAVSZKY JoZSEF És f ETHŐ pYULA TITKÁROK. KILENCZEDIK KÖTET. 89—ÍOO FÜZET HARMINCZNÉGY, A SZÖVEG KÖZE NYOMATOTT FAMETSZETÉ ÁBRÁVAL. ^BUDAPEST, 1877. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents