Természettudományi Közlöny 1897 (29. évfolyam, 329-340. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁlfk KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZILY KÁLMÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEI. SZERKESZTETTÉK : CSOPEY LÁSZLÓ, ENTZ GÉZA, PASZLAVSZKY JÓZSEF ÉS WARTHA VINCZI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM állatreituszeűani Inléiettn I Xön»*iára HUSZONKILENCZEDIK K 3 29—340. FÜZET ÉS XT.—LX1V. PÓTFÜZET i96 RAJZZAL ÉS SZÍNES MŰL BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRS (Budapest, VII., Erzsébet-körűt 1. szám, I. emeli 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents