Természettudományi Közlöny 1905 (37. évfolyam, 425-436. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869-BEN SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. HABMIHC2HETEDIK KÖTET. 425-436. FÜZET ÉS LXXVII—LXXX. PÓTFÜZET. 195 RAJZZAL ÉS KÉT TÉRKEPPEL. BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents