Természettudományi Közlöny 1905 (37. évfolyam, 77-80. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. LXXVII—LXXX. PÓTFÜZET. 77 BAJZZAL. AZ 1905. ÉYI, XXXYII. KÖTETHEZ. BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents