Természettudományi Közlöny 1907 (39. évfolyam, 449-460. füzet)

NEVJEGYZEK ES TARGYMUTATO, I. NEVJEGYZEK. Aboiiyi S. A mérges kígyók és mérgük 483. — Az Amphibialárvák úszóvitorlá­jának szövet- és élettani fejlődéséről (550). Aigner L. Japánország lepkefaunájáról (69). Alexander It. A Röntgen-fotografozás tech­nikája 452. Angyal I). A Hold hatása a fákra 501. Arató I'". A természettudományok térfogla­lása világfelfogásunkban (655). ArrllCllillS S. Földünk és az égitestek mint az élő lények lakóhelyei (Gorka S.) 665. Augustin It. A »Mezőgazdasági Lexikon« Il-ik kötetének bírálata (275). Aujcszky A. A gümőkórság baczillusának ellenállóságáról 210. — Az egerek irtásá­nak módja 228. — A veszettség ellen való védőoltásról 381. Bátky Zs. A földevésről 129. — A szibé­riai mammut tápláléka P80. Belllleszko S. Mesterséges meleggel költő madarak P79. Borger Ch. Fotográfiák továbbítása elek­tromos úton 684 *. Bernátsky J. Az Ophiopogon- és Conval­laria-félék természetes rokonságáról (273). — Staub M. posthumus növényphaenolo­giai művéről (277). Bezdek .1. A természettudományok oktatása hazánkban (603). — A szentgyörgyi Súr­erdőről (604). Biró L. Vannak-e még vademberek és emberevők ? 572, (603). — Az apró dara­zsak tanulmányozásáról (655). Bóhitn 8. Augusztus havi meteorhullás Kassán 554. Bullák F. Adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez (336). Bueliböek G. Az elektromosságot termelő chemiai folyamatok katalitikus gyorsítá­sáról 397. Budinszky K. A protoplazma mozgásáról való ismereteink jelen állása (335). — A protoplazma vizsgálatának empirikus irá­nyairól (650). Cbolniiky .1. A belső ázsiai öntözésekről és azok összefüggéséről a népvándorlás­sal (655). Csapodi I. A Peganum Harmata ügyében (273). Csávolszky M. Adatok Nagybánya és vi­déke növényzetének ismeretéhez (273). Csíki E. Az állattani szakosztály üléseiről 68, 550, 551, 552, 649. — A Stylopidák­ról (68). — A bogarak ell erjedése a Kár­pátokban (551). Csiszár Zs. Pezsgőkészítés házilag 657*. Csojicy L. Az 1906-ban elhunyt természet­tudósok nekrológja 691. Csörgoy T. A czinegék fogságban való tartása 397. — A pásztormadár vagy rózsaszínű seregélyre (Pastor roseus L.) vonatkozó adatok gyűjtése 451. — A hasznos madarak fogvatartása és a madár­védelem 556. Dnday J. Két új kerekes féreg hazánk faunájából 660. Dnliiiady Z. Meghízás és lesoványodás 1", (68), 81. — A vér hidrogénperoxidbontó képességéről (222). — A meghűlésről 449. — Az emberek Ízlésbeli különbségének oka 717. Borner 11. Kalcziumhydridről (498). Budiiiszky E. Nagykálló környékén levő és volt mocsarak puhatestű állatai (655). Endrei E. Zoológiai töredékek egy régi magyar kódexben 492. Elitz G. Megemlékezés Linné Károlyról születésének kétszázadik évfordulóján 345". — A bolognai Aldrovandi-ünnep 467*. — A fény és hő hatása az állat­világra 505*, 561*, (655). — Pungur Gyula nekrológja (552). Ilj. Elitz G. A magyarországi puhatestűek elterjedése (68). — A Ceratium hirun­dinella O. Fr. Müll, conjugatiója (550). — A Protisták elterjedéséről (654), Ernyei 0. Mangán meghatározása termé­szetes vizekben (650). Farkas G. A szédülés oka hosszú ideig tartó, erőltetett fúvásnál 659. — A tej vastartalma 660. Fejes E. A chloralhydrát és alkoholmérge­zés chemiai lefolyása koplaló és jól táp­lált állatokon (223).

Next

/
Thumbnails
Contents