Természettudományi Közlöny 1921 (53. évfolyam, 755-778. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVONKINT KÉTSZER MEGJELENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA Í869-BEN SZILY KÁLMÁN. ILOSVAY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR. ÖTVENHARMADIK KÖTET, 755-778. FÜZET ÉS CXLI—CXLIV. PÓTFÜZET. 127 SZŐVEGKÉPPEL. BUDAPEST, KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza Í6. szám.) J92I.

Next

/
Thumbnails
Contents