Természettudományi Közlöny 1929 (61. évfolyam, 875-898. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY HAVONKINT KÉTSZER MEGJELENŐ FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869.BEN SZILY KÁLMÁN. DR. ILOSVAY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE D R . GOMBOCZ ENDRE ÉS D R . SZABÓ.PATAY JÓZSEF. HATVANEGYEDIK KÖTET 875—£98. FÜZET És CLXXNR—CLXXVÍ. PÓTFÜZET 364 SZÖVEGKÉPPEL, 2 ARCKÉPPEL. & BUDAPEST KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (BUDAPEST, VIII., ESZTERHÁZYsUTCA 16. SZÁM.) 1929.

Next

/
Thumbnails
Contents