Magyarország tiszti cím- és névtára - 4. évfolyam, 1884.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZlM- ÉS NÉVTÁRA. 18 84. i nagyméltóságú föMmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Minister nr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLVI STATkSTIKAI HIVATAL. BUDAPEST PESTI, KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 1884.

Next

/
Thumbnails
Contents