Magyarország tiszti cím- és névtára - 5. évfolyam, 1886.

MAGYARORSZÁG TISZTI (ZIM- ÉS NÉVTÁRA. 1886. k nagyméltóságú földmiíelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Minister úr rendeletéből / kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATLSTIKAI HIVATAL. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents