Magyarország tiszti cím- és névtára - 7. évfolyam, 1888.

TISZTI CZIM- ÉS NÉVTÁRA. •Ä-v 1888. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. Minister úr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISTIKAI HIVATAL VIT. kiadás. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1888. MAGYARORSZÁG

Next

/
Thumbnails
Contents