Magyarország tiszti cím- és névtára - 8. évfolyam, 1889.

MAGTÄRORSZAG TISZTI CZlM- ÉS NÉVTÁRA. 1889. A nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m, kir. Minister úr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MÁGYAR KIRÁLYI STATISTIKAi HIVATAL. Till. kiadás. BUDAPEST JESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents