Magyarország tiszti cím- és névtára - 9. évfolyam, 1890.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA. 1890. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M, KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER UR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI fts KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISTIKAI HIVATAL, BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMD A-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents