Magyarország tiszti cím- és névtára - 11. évfolyam, 1892.

h Qu MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- és NÉVTÁRA. 1892. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKA! HIVATAL. XI. évfolyam. Ára 5 forint o. é. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents