Magyarország tiszti cím- és névtára - 12. évfolyam, 1893.

MAGTAR, ORSZÁG TISZTI CZlft- ÉS NÉVTÁRA. 1893. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL XII, évfolyam Ara 5 forint o. é. BUDAPEST FESTI KÖNYVNYOMD A-RESZ VÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents