Magyarország tiszti cím- és névtára - 14. évfolyam, 1895.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- és NÉVTÁRA 1895. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR, STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 5 forint o. é. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVKNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents