Magyarország tiszti cím- és névtára - 16. évfolyam, 1897.

— MAGYARORSZÁG TISZTI CZlÄ- ÉS NÉVTÁRA. 1897. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ KERESKEDELEMÜGYI M, KIR. MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR, STATISZTIKAI HIVATAL. XVI. évfolyam. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents