Magyarország tiszti cím- és névtára - 19. évfolyam, 1900.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XIX. ÉVFOLYAM. 1900. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 12 korona. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents