Magyarország tiszti cím- és névtára - 22. évfolyam, 1903.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXII. ÉVFOLYAM. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 12 korona. A n kir, földmfvelésügyi Ministerium Tulaj dona. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents