Magyarország tiszti cím- és névtára - 29. évfolyam, 1910.

MAGYAE0R8ZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXIX. ÉVFOLYAM. A. M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIYATAL. Ára 12 korona. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1910.

Next

/
Thumbnails
Contents