Magyarország tiszti cím- és névtára - 30. évfolyam, 1911.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZ ÍM- ÉS NÉVTÁRA XXX. ÉVFOLYAM. v- * J u ä 1911. A. M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 12 korona BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG, 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents