Magyarország tiszti cím- és névtára - 31. évfolyam, 1912.

MAGYAKORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXXI. ÉVFOLYAM. SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1912. 1912. A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉB A

Next

/
Thumbnails
Contents