Magyarország tiszti cím- és névtára - 32. évfolyam, 1913.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA t XXXII. ÉVFOLYAM. 1913. \ M KIR.'KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 12 korona. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG, 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents