Magyarország tiszti cím- és névtára - 37. évfolyam, 1918.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXXVII. ÉVFOLYAM. 1918. A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. Ilii KÖZPONTI STATISZTIKÁI HIVATAL Ára 20 korona. o BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents