Tolnai Világlapja, 1906. április-június (6. évfolyam, 14–26. szám)

1906-04-01 / 14. szám

Tolnai Vi 1 ág-Lapja előfizetési ára a Magyar Kereskedelmi Közlöny -utján egy negyed évre 2 frt eredeti ár helyett 1 frt 50 kr., félévre 4 frt eredeti ár helyett 3 frt Előfizetések a Magyar Kereskedelmi Közlönyhöz küldendők, Budapest VII., Dohány-utcza 16—18., ezelőtt Károly-körut 9. sz. a Tolnai Világ-Lapjában megjelent- - KLISÉKET - ­a kiadóhivatal eladja vagy kikölcsönzi. Ha igen, figyelmeztetjük a következőkre: Pesten 10 krajczárt számíthat az ügynök, vagy ujságkézbesitő, egy-egy lapért, vidéken 12 krt. Minden előfizetőnek joga van havonként egy- egy regényre, kötve, melynek bolti ára 1 frt 50 krájczár, csupán 18 krajczárt kérünk a kötésért egy-egy példánynál, tehát semmi esetre sincs joga a kézbesítőnek többet kérni. — Havonként csakis egy kötet regényt szállítunk. Sem vidéken, sem pedig Budapesten nem kérhet többet az ügynök, az említett 18 krajczárnál. Miután az ügynökök részéről több visszaél és történt, tájékozás czéljából adjuk ezen értesítést. Húsvéti ajándék a 7 olftai Világ-Lapja előfizetőinek. Most van nyomás alatt D orner, világhírű festőművész «A szépség angyala» czimü elragadóan bájos képe. Ez a kép 16 színben van előállítva. A kép nagysága 51 czm. magas, és 38 czm. széles. Ez a mülap, a mümellékletek királyának nevezhető, oly pompásan sikerült a mesternek ezen festménye. Minden egyes előfizetőnknek teljesen díj­talanul és bérmentve fogjuk megküldeni a húsvéti számmal ezen mellékletet. Azok is ingyen kapják, a kik csak egyes számban veszik a «Tolnai Világ- Lapjáét, akár tőzsdében veszi, akár pedig újságki­hordó általi, s igy már előre is jelezzük, hogy sem az ügynöknek, sem a kézbesítőnek nincs joga külön kézbesítés czimén akár csak 1 fillért is elfogadni. A visszaélések kikerülése végett újólag Kije­lentjük, hogy ha a képet annak idején nem adják át, akár a tőzsdében, akár pedig a kihordó, ne fogadja el a lapot és forduljon panaszával köz­vetlen kiadóhivatalunkhoz. Amidőn a kép meg fog jelenni, kívül a lapon kövér betűkkel jelezve lesz, hogy «Mai számunk»-kal egyidejűleg a kép is megy. A. pénz előzetes be­küldésénél csomago­lás díjtalan. kap egy tányéros mérleget, ha nem mulasztja el ezen bámulatos olcsó karlsbadi porczellán edényeket beszerezni. 6 személyes étkező-készlet: 6 mély, 6 lapos és 6 csemege­tányér, 1 leveses, 1 sültes 1 főzelékes, 1 tésztás tál, 1 mártáscsésze aljjal és sótartó. 6 személyes kávés- vagy teás­készlet és pedig 6 pár kávés­csésze, 1 kávéskanna, 1 tej­öntő, 1 cukkortartó. 39 darab Összesen E két készlet éra osak 3 forint 95 krajozár. Rokokó vagy szeceszió mintázott 50 kr. drágább. Wellesz Arthur, „Ferencvárosi Nagy Áruház“ G pár tiszta aczél evő- M esS 1.95 kr. h Vizes vagy 11 boros i9 C Ír M készlet * a • 5 forint rendelésnél A rendelesnel a vasúti Zománcozott főzőedények: 6 fazék, 6 lábas különböző nagy­ságban csak _ ~ 2-95 kr. Zománc mosdó kész 2*50 Kf let, vizvederrel csak ingyen egy tányéros mérleg állomás megnevezése kéretik. Budapest, Soroksári-utca ll—13. Fiék»üzlet: Kálvln-ter 7 Nagybani raktár: Erkel-utea 18.

Next

/
Thumbnails
Contents