Tolnai Világlapja, 1932. július-szeptember (32. évfolyam, 28–40. szám)

1932-09-07 / 37. szám

Georgi Kechaloff, a híres bolgár színész Budapestre érkezett és Itt nemzeti viselet ben bolgár számokat adott elő. Nyolcszáz éves hangszerén eddig hét államban ját­szott nagy sikerrel. A mendei féltékenységi dráma tettesei. Lipták János dohánygyári fűtő a mcndei vasúi állomáson több revolverlövéssel megölte Szegedi János borkereskedőt, mert féltékenykedett rá. A merényletnél ott volt I.iplák Jánosáé is, aki a gyilkosság alatt egy sósavval töltött üveget szorongatott a kezében. (Sipos Zsigmond felv.) liöjte Gáspár, a szolnoki kettős rablógyil­kosság tettese. Az elvetemült gyilkos három­szor változtatta a nevét a szolnoki rendör­ségen. míg végül a budapesti főkapitányságon megállapították, hogy nem Pintér Gáspár, sem Tamás Gáspár, de nem is Császár János, hanem Böjté Gáspár és büntetett előéletű. A ZSEiNlACIS K.AC ANDOH Ivar Kreuger gyafakiráty halála után világbotrány tört ki és ennek a botránynak a központjában egy magyur kalandor, Horváth Meny­hért állt. Ez a Horváth Menyhért a gyufakirály jobbkeze volt és ő volt a:, aki a botrány kitörése után megbuktatta Eckman svéd miniszterelnököt. Horváth bizo­nyos értéktárgyakat követelt a Kreuger-hagyatékból és amikor a svéd miniszterelnök erre nem volt kapható, a magyar származású kalandor beadvánnyal fordult, a svéd király kabinetirodájához és abban súlyos vádakat emelt Eck­man ellen. A király vizsgálatot indíttatott és ennek következtében kiderült, hogy a miniszterelnök nagy összegeket fogadott el Kreu­gertől. Eckman kénytelen volt le­mondani . . . Horváth Menyhért zseniális ka­landor, akit nemcsak a budapesti rendőrség ismer, de volt idő, ami­kor négy ország rendőrsége kereste. Egy kolozsvári bankban kezdte pályafutását, ahol szorgalmas, becsületes hivatalnok volt, dc egy napon búcsút mondott az íróasz­talnak és rövidesen már külföldön tűnt fel. Bécsben, mint egy dél­amerikai állam követe hamis csek­ket helyezett el és miközben a rend­őrség lázasan kereste, egy előkelő szállodában mint indiai maha­radzsa élt. Aztán Rómában buk­kant fel mint attasé, Berlinben mint amerikai milliomos bankár szerepelt. Két évvel ezelőtt Párizs­ilorváth Menyhért, a zseniális kalandor, aki Kreuger ban ismerkedett meg Kreugerrel jobbkeze volt. O buktatta meg a svéd miniszterelnököt, és a gyufakirály azért vette maga mellé, mert Horváth kitűnően hamisította Kreuger nevét.

Next

/
Thumbnails
Contents