Polgári fiú- és leányiskola, Torda, 1883

A TORDAî ÁLLAM! POLGÁRi F/U- FS LFÁNY-ÍSKOLA értesítője 1883/4-ik évről. a gondnokság megbízásából közli : PÁLFI KÁROLY, all. polg. isk. igazgató. KOLOZSVÁRIT, Nyomatott a „Magyar Polgár“ nyomdájában (K. Papp Miklós örököseinél.) 1884.

Next

/
Thumbnails
Contents