Polgári fiú- és leányiskola, Torda, 1884

A TORDAI ALLAMI POLGÁRI FIU- ÉS LEÁNYISKOLA ÉRTESÍTŐJE 1887ó-ik évről. VII-ik év, A GONDNOKSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZLI PÁL FI KÁROLY, áll. polg. isk. igazgató. KOLOZSVÁRIT, Nyomatott a „Magyar Polgár“ Nyomdájában. 1885. FÁI 4 f

Next

/
Thumbnails
Contents