Történelemtanítás, 1956 (2. évfolyam, 1-3. szám)

1956-04-01 / 1-2. szám

TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZTANÍTÁS AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MÓDSZERTANI FOLYÓIRATA ★ Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: ALMÁSI JÁNOS Szerkesztő: KOMLOS GYULA Szerkesztőség: Budapest, V., Szalay u. 10—14. Telefon: 128—580 * Főbb cikkeink írói: Kovács Endre, a budapesti gyakorló óvónőképző tanára. Köves Károly, a budapesti Cukor utcai gyakorló ált. isk. tanára. Dombi József, a budapesti Jedlik Ányos gimnázium tanára, Seres József OM főelőadó. Ferenczy Endre tudományos kutató, Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója, Fodor József, a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskola tanára. Gróf Imre, a Varga Katalin leánygimnázium tanára. Kazár Leona, KPTI tanszékvezető, Budapest, Nemesik Lehel, a sümegi ált. isk. tanára. Vas Károly, főiskolai tanár, Pécs, Annási Ferenc, az egri gyakorló ált. isk. tanára, Dobó Árpád, a debreceni építőipari technikum tanára. * A kiadásért felelős: a Tankönyvkiadó Vállalat igazgatója Műszaki vezető: Horváth János Műszaki szerkesztő: Hámori József Előfizetés: a Posta Központi Hirlapiroda Vállalatnál, Budapest, V., József nádor tér 1. Távbeszélő: 180—350. — Előfizetési díj: 7,20 Ft félévre. Csekkszámlaszám: 61-256 1027 — Egyetemi Nyomda, Budapest — 4800 példány — Felelős vezető: Janka Gyula igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents