Történelmi szemle, 1922 (11. évfolyam)

Kéziratok és könyvek a szerkesztő lakására küldendők (II. k., Retek-utcza 37.) TARTALOM. Lap Dávid Antal: A Hammurapi-Codex forrásai 1 Eeinlein István: Spárta és Athén a Peisistratidák elüzetésétől 462-ig (II.) 62 Madzsar Imre : A hún krónika szerzője ; ,. ... ' _ 75 Kováts Fere, nez : A magyar arany világtörténeti jelentősége és keres­kedelmi összeköttetéseink a nyugattal : 104 Kisebb közlemények. I'atek »Ferencz : A középkori írástörténet egy új elméletéről „ 144 Szittyay Dénes S. J. : A simaneasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga _ 152 Földes Béla: Gazdaságtörténeti adalék 103 Irodalom. Spenger : Der Untergang des Abendlandes. Ism. Dékány István 165 Tagányá Károly : A hazai élő jogszokások gyűjtéséiből. Ism. Hóman Bálint - _ 175 Siklóssy László: A magyar középkor erkölcse. Ism. Holik Floris -180 Alexandre Eckhardt: liemy fìelleau, .sa vie, sa Bergerie. Ism. Birkás Géza : _ ! - • 183 Jablonkay Gábor S. ,T. : Loyoloi Sz. Ignácz Jtizus- Társasága alapitójá­nak Élete és Működése. Ism. Komárik István S. J." . : 183 Különfélék. IV. Károly \ „ r .... .... „ J 186 A. : Beöthy Zsolt f -1 r - - 186 ZB. F. : Szilády Áron f I 187 Dávid Antal: Goldziher Ignácz f 190 Bajza József: Szegedy Bezsö f ; - 192 in.: Ernest Lavisse f__ _ 194 jn. : Michael Tangl f, Julius v. Pflugk-Härtung f, Gustav Winter f 195

Next

/
Thumbnails
Contents