Történelmi szemle, 1958 (1. évfolyam)

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Szerkesztik az Intézet Igazgatóságának megbízásából H. BALÁZS ÉVA és LACKÓ MIKLÓS Szerkesztőség : Budapest, V., Belgrád rakpart 5. — Telefon: 180— 910. Megjelenik negyedévenként. — Előfizetési díj egy évre Ft. TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK Barta István: Balásházy János pályafordulása 3 Varga János: A bihari nemesség Iii lel viszonyai a polgári foiTadalom előtt 21 Vörös Antal: Táncsics Mihály kiadatlan cikke a sajtószabadságról és a cenzúráról 55 Niederhau ser Emil : A jobbágyfelszabadítás ós a nemzetiségi kérdés Kelet-Európában 76 Sándor Vilmos: Magyarország függőségének jellege a dualizmus korában 01 Georges Bourgin: Francia—német egyezkedés (1871) 114 M. Kondor Viktória: Megjegyzések Jókai Mór politikai szerepéhez a kiegyezést követő években '. 125 Puskás Julianna : Adatok a hadigazdálkodás kialakulásához és rendszeréhez Magyar­országon az első világháború idején 130 Duczynska Ilona feljegyzései az 1318-as januári sztrájk előzményeiről (Közli: Tömöry Márta) 154 L. Nagy Zsuzsa: A Tanácsköztársaság dunántúli előzményeiről (1919 január — március) 174 Zsigmond László: Két dátum. Magyarország hadüzenetének (1241. június 27.) és németek által való megszállásának (1944. március 19.) előzményeihez 192 Heckenast Gusztáv: Adatok Bottyán János életéhez (1C7Ü—1682) 215 Benda Kálmán: Újabb adatok a magyar jakobinusok történetéhez 218 M. Somlyai Magda: Iratok a tiszántúli szogényparasztság földosztó törekvéseiről 1945-ben 221

Next

/
Thumbnails
Contents