Történelmi szemle, 1962 (5. évfolyam)

1. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Főszerkesztő: MOLNÁR ERIK Szerkesztik az Intézet Igazgatóságának megbízásából BARTHA ANTAL, LACKÓ MIKLÓS és R. VÁRKONYI ÁGNES Szerkesztőség: Budapest, I. Űri u. 51-53. — Telefon: 160—098 Megjelenik negyedévenként. — Előfizetési díj egy évre 40,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK Molnár Erik : Az SZKP XXII. Kongresszusa és a szocialista patriotizmus 1 TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK V. I. Doizsenok : A munka termelékenysége a korai feudalizmusban 8 Heckenast Gusztáv : Lányi Pál (A magyarországi korai kapitalizmus történetéhez) 18 Pogány Mária : A kialakuló kubikosság munkaviszonyai 37 Jemnitz János : A II. Internacionálé 1912-es rendkívüli Baseli Kongresszusa 61 SZEMLE Vita az abszolutizmus kérdéseiről (R. Várkonyi Á.) 89 HATÁRAINKON TÚL International Review of Social History (1959—1960) (Jemnitz J.) 102 KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 118

Next

/
Thumbnails
Contents