Történelmi szemle, 1971 (14. évfolyam)

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Szerkesztő bizottság BARTHA ANTAL (szerkesztő), HANÁK PÉTER, KATUS LÁSZLÓ, KEREKES LAJOS, KISS ALADÁR, KOROM MIHÁLY, LACKÓ MIKLÓS (felelős szerkesztő), NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA (szerkesztő), PUSKÁS JÚLIA, RÁNKI GYÖRGY, M. SOMLYAI MAGDA, ZSILÁK ANDRÁS Szerkesztőség: Budapest I., Űri u. 51-53 - Telefon: 160 - 098 Megjelenik negyedévenként — Előfizetési díj egy évre 44,—Ft. TARTALOMJEGYZÉK Jermitz János: Kortársak a Párizsi Kommünről 1 TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK Pach Zsigmond Pál: Magyarország nyugati gyapjúszövet-importja a XV. és XVI. század közepén 24 Kiss József: Jászkunok a Rákóczi-szabadságharcban 35 Alceo Riosa: A szocialista párt és a munkásmozgalom Olaszországban (1892-től 1914-ig) ... 86 Mayer Mária: A skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. századelején 106 Ormos Mária: Bethlen koncepciója az olasz—magyar szövetségről (1927—31) ....-.".'.'... 133 Glatz Ferenc— Stier Miklós: Megyei küzdelmek a gömbösi reformtörekvések körül 157 SZEMLE Szűcs Jenő: „Gentilizmus". A barbár etnikai tudat kérdése c. értekezésének vitája 188 Péter Katalin: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Történész Kongresszus újkori szekciójának „Európa problémái a XVII. században" című vitájáról 212 Márkus László: A legújabbkori sajtótörténet kutatásának módszertanáról 224 Tolnai György: Meddig futott el a kapitalista úton a „harmadik világ"? 228 A MAGYAR TÖRTÉNET ÚJ SZINTÉZISÉNEK MUNKÁLATAI A Magyarország története munkálatainak helyzetéről (Glatz Ferenc) 239 VITA Szabad György: A kiegyezés előtörténetéhez (Felelet Kosáry Domokos „reflexióira") 254 Kosáry Domokos: Néhány módszertani megjegyzés egy régi válaszra 260 Jemnitz János: Ellenvetések az ellenvetésekhez (Megjegyzések Vadász Sándor könyvkritiká­jához) 265 Incze Miklós: A történelem valóságos nemzeti aspektusáról 269 A Történelmi Szemle szerkesztősége kéri a szerzőket, hogy ezen­túl csak tolmácsoldal (25 sor 50 betű) terjedelemben gépelt, javítás­mentes, nyomdakész állapotban levő, 2 példányban készült kézirato­kat küldjenek be, s a kézirat leadásakor mellékeljék a tanulmány rezüméjét is, ugyancsak 2 példányban.

Next

/
Thumbnails
Contents