Történelmi szemle, 1978 (21. évfolyam)

1. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Szerkesztők: GLATZ FERENC, JUHÁSZ GYULA, RÁNKI GYÖRGY (felelős szerkesztő) Szerkesztő bizottság: 15 ARTH A ANTAL, BENDA KÁLMÁN, DIÓSZEGI ISTVÁN, HANÁK PÉTER, KATUS LÁSZLÓ, KEREKES LAJOS, KOSÁRY DOMOKOS, LACKÓ MIKLÓS, NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, PUSKÁS JÚLIA, SOMLYAI MAGDA. SZŰCS JENŐ, ZSILÁK ANDRÁS Szerkesztőség: 1014 Budapest I., Űri u. 51-53. - Telefon: 160-160 Megjelenik negyedévenként - Előfizetési di] egy évre 44,- Ft TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Somogyi Éva: Az osztrák liberálisok és a dualizmus problémái az 1870-es évek második felében 1 Láng Imre: Keynes és a New Deal 33 Litván György: Elmélet és gyakorlat Szabó Ervin munkásságában 70 KÖZLEMÉNYEK Jemnitz János: Az angol Munkáspárt külpolitikai irányvonalához (1938: A „megbékél­tetés" és „München" ellen) 90 ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Kosáry Domokos: Modellalkotás és történettudomány 117 AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI Szűcs Jenő: A kereszténység belső politikuma. IV. Béla király és az egyház 158 VITA Bartha Antal: „Ami nem az értelem szerint való, az rút" 182 MŰHELY Ny. Sz. Derzsaluk : Magyarok a szovjet partizánmozgalomban 185 FIGYELŐ A feudalizmusról és az eredeti jellegzetességekről. A Történelmi Szemle vita-ankétja ( Klani­czay Gábor) 202 Közelebb Eötvös József liez (Bényei Miklós ) 213 Mégegyszer Mohácsról (Á. fíényi Zsuzsa) 218 A Történettudományi Intézet hírei 219 A tanulmány- és közlemény-rovatba írott cikkeket Juhász Gyula, a többi rovat (elmélet-módszertan, vita stb.) cikkeit Glatz Ferenc szerkesztőhöz kérjük eljuttatni.

Next

/
Thumbnails
Contents