Történelmi szemle, 1980 (23. évfolyam)

1. szám

er 5GXG A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE TORTEN ELM I SZEM LE A TARTALOMBÓL Heckenast Gusztáv: A vashámor elterjedése Magyarországon Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyar nemzetiségpolitika Kunfi Zsigmondról Marosi Ernő: Magyarországi művészet a 12— 13.században AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents