Történelmi szemle, 1983 (26. évfolyam)

1. szám

Л э bhhZZj A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE TÖRTÉNELMI SZEMLE A TARTALOMBÓL Siklós András: Adalékok az Osztrák Magyar Monarchia belső helyzetéhez 1918 tavaszán és nyarán Varga László: Egy finánctőkés karrier. A Weiss-család és Weiss Manfréd Romsics Ignác: Franciaország, Bethlen és a frankhamisítás ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN FIGYELŐ CSALÁDTÖRTÉNET ELSŐ DOLGOZATOK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents