Történelmi szemle, 1993 (35. évfolyam)

1-2. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE XXXV. ÉVFOLYAM, 1993. 1-2. SZÁM Szerkesztők: SZAKÁLY FERENC (főszerkesztő), PÓTÓ JÁNOS (olvasószerkesztő), TÓTH ISTVÁN GYÖRGY (szerkesztő) Szerkesztőbizottság: BUZA JÁNOS, DIÓSZEGI ISTVÁN, ENGEL PÁL, G LATZ FERENC (elnök), HAJDÚ TIBOR, HANÁK PÉTER, KOSÁRY DOMOKOS, KRISTÓ GYULA, KUBINYI ANDRÁS, LACKÓ MIKLÓS, LITVÁN GYÖRGY, L. NAGY ZSUZSA, NIEDERIIAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, OROSZ ISTVÁN, SOMOGYI ÉVA, SZAKÁLY FERENC, SZÁSZ ZOLTÁN TARTALOMJEGYZÉK TANULMANYOK Szűcs Jenő: Sárospatak kezdetei és a pataki erdőuradalom 1 Szarka László: A szlovák kérdés a magyar kormány nemzetiségpolitikájában 1906-1918 59 Sipos Péter: Horthy Miklós az első világháborúban 79 ARCOK, ÉLETKÉPEK Fazekas István: A győri egyházmegye katolikus alsópapsága 1641-1714 között 101 Remport Zoltán: Vasgyártás a szepes megyei Smizsánban a 19. század első felében 133 Tóth István György: A vasi nemesség írástudása a 17-18. században 167 DOKUMENTUM Enyedi Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 1794-1795-ben 181 ÉLETMŰ Szűcs Jenő műveinek bibliográfiája (Születésének 65. évfordulója alkalmából) 199

Next

/
Thumbnails
Contents