Történelmi szemle, 1999 (41. évfolyam)

1-2. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE XLI. ÉVFOLYAM, 1999. 1-2. SZÁM Szerkesztők: SZAKÁLY FERENC (főszerkesztő), GECSÉNYI LAJOS (rovatvezető), GYÁNI GÁBOR (rovatvezető), TÓTH ISTVÁN GYÖRGY (rovatvezető), VÖRÖS BOLDIZSÁR (szerkesztőségi munkatárs) Szerkesztőbizottság: BUZA JÁNOS. DIÓSZEGI ISTVÁN, ENGEL PÁL, G LATZ FERENC (elnök). HAJDÚ TIBOR, KOSÁRY DOMOKOS, KRISTÓ GYULA, KUBINYI ANDRÁS, LACKÓ MIKLÓS, LITVÁN GYÖRGY, L. NAGY ZSUZSA, NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, OROSZ ISTVÁN, PACH ZSIGMOND PÁL, SOMOGYI ÉVA, SZÁSZ ZOLTÁN TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK A KARLÓCAI BÉKE 300. ÉVFODULÓJÁRA Gebei Sándor: A karlócai béke kelet-európai összefüggései 1 Jászay Magda: Marsili. a katona, diplomata és tudós Magyarországon a török kor alkonyán 31 loth István György: Párizsi konferencia a karlócai békéről 53 Gyáni Gábor: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája 57 Pető Andrea: Átvonuló hadsereg, maradandó trauma. Az 1945-ös nemi erőszak esetek emlékezete 85 Rainer M. János: A forradalom előtti pillanat. Nagy Imre 1956 októberében 109 ARCOK, ÉLETKÉPEK Molnár Antal: Jezsuita misszió Karánsebesen (1625-1642) 127 Piri Zoltán: Bethlen Gábor fejedelem útja a hágai szövetségbe 157 DOKUMENTUM Babits Mihály és Molnár Ferenc kiadatlan írásai az Imre Sándor-hagyatékban. (Közzéteszi: Vörös Boldizsár) 177 MŰHELY Zsoldos Attila: Két hamis oklevélről 191 G. Etényi Nóra: ,.Szigetvár 1664. évi ostroma". Egy téves hír analízise - és a Zrínyi-hagyomány 209

Next

/
Thumbnails
Contents