Szabó Ferenc (szerk.): A török birodalom története - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 21. (Nagybecskerek, 1890)

TÖRTÉNETI­NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR KIADJA SZABÓ FERENCZ N.-ELEMÉUl PLÉBÁNOS XXI KÖTET NAGY-BECCKEREKEN PLEITZ PER. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents