Csuday Jenő (szerk.): Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 22. (Nagybecskerek, 1890)

TÔRTÉNETI­NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR KIADJA SZABÓ FERENCZ N.-ELEMÉR! PLÉBÁNOS XXII. KÖTET NAGY-BECSKEREKEN PLEITZ FÉR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA I860

Next

/
Thumbnails
Contents