Lázár Gyula: A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 24. (Nagybecskerek, 1892)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR KIADJA S ZABÓ FE H K NC Z X.-RI.KMKRI PLÉBÁNOS XXIV. KÖTET •j í> NAGY-BECSKEREKEN PLE1TZ FLK. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA 1892

Next

/
Thumbnails
Contents