Wertner Mór: Az orosz birodalom történelme 3. Boris Godunow-tól egész Nagy Péter czárig 1598-tól 1725-ig - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 31. (Temesvár, 1890)

TÖRTÉNETI, tó* ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR, Kiadja SZABÓ FERENCZ, NÉMET-ELEMÉRI PLÉBÁNOS. XXXI. KÖTET. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZ MEGYEI KÖN Y VSA JTÖN. I89O.

Next

/
Thumbnails
Contents