Lázár Gyula: Az orosz birodalom történelme 4. I. Katalin czárnőtöl 1725-től egész a jelenkorig - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 32. (Temesvár, 1891)

TÖRTÉNETI, NÉP* ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR, Kiadja SZABÓ FERENCZ, NÉMET-ELEMÉRI PLÉBÁNOS. XXXII. KÖTET. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents