Lázár Gyula: Dacia, Provincia Augusti 2. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 48. (Nagybecskerek, 1894)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA FERENCZ, N.-ELEMÉUI PLÉBÁNOS. XLVIII. KÖTET. NAOYRECSKEREK. PLBITZ FEIt. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents