Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig 2. I-Z - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 53. (Temesvár, 1892)

SZÁMOS GENEALÓGIAI TÁBLÁVAL. II. KÖTET. I-Z. TEMESVÁR. NYOMATÚIT A CSAnAd-KGYhAz.MKC.YKI KÖNYVSAJTÓN. 18S>!Í. MAGYAR NEMZETSÉGEK A XIV. SZÁZAI) KÖZÉPÉIG. IRTA Dr. WERTNER MÓR, A BERLINI „HEROLD“ ÉS A BÉCSI „ADLER“ CZIMÜ HERALDI KAI-GENEALÓGIAI TÁRSULATOK LEVELEZŐ TAGJA. A / v

Next

/
Thumbnails
Contents